Cenník služieb platný od 1. 10. 2016

Základné služby:


Jednorazové zákazky

Základná hodinová sadzba: 40 € / hod.

Pri dlhodobej spolupráci ponúkame po individualnej dohode zvýhodnené sadzby.
Rovnako cenotvorba pre komplexnejšie dopyty prebieha individuálne podľa konkrétnych požiadaviek, časovej a technickej náročnosti.

Orientačný cenník zvýhodnenej sadzby podľa času na jednu zákazku, alebo za fakturačné obdobie (jeden kalendárny mesiac):
od 20 hod.: 30 € / hod.
od 60 hod.: 25 € / hod.
od 90 hod.: 20 € / hod.

Ceny sú bez DPH.